Polityka prywatności

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Polityką Dietyitrening.eu jest poszanowanie Państwa prywatności i przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić na Państwa temat, w tym na naszej stronie internetowej, https://www.Dietyitrening.eu oraz innych stronach, których jesteśmy właścicielem i operatorem.

Informacje, które gromadzimy

Gromadzone przez nas informacje obejmują zarówno informacje, które użytkownik świadomie i aktywnie przekazuje nam podczas korzystania z naszych usług i promocji lub uczestniczenia w nich, jak i wszelkie informacje automatycznie przesyłane przez urządzenia użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych produktów i usług.

Dane dziennika

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez przeglądarkę internetową. Mogą one obejmować adres protokołu internetowego (IP) urządzenia użytkownika, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie, inne szczegóły dotyczące wizyty oraz szczegóły techniczne występujące w połączeniu z błędami, które użytkownik może napotkać.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy gromadzić dane osobowe od użytkownika, gdy wykonuje on dowolną z następujących czynności na naszej stronie internetowej:

– Korzystanie z urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do naszej zawartości
– kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych lub innych podobnych technologii
– Gdy użytkownik wspomina o nas w mediach społecznościowych

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:
Należy pamiętać, że możemy łączyć informacje zebrane o użytkowniku z ogólnymi informacjami lub danymi badawczymi, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Gdy gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, a także gdy zachowujemy te dane, chronimy je za pomocą komercyjnie dopuszczalnych środków, aby zapobiec ich utracie i kradzieży, a także nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.
Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, informujemy, że żadna metoda transmisji elektronicznej ani przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i nikt nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych.

W przypadku naruszenia danych będziemy postępować zgodnie z obowiązującym nas prawem.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór hasła i jego ogólną siłę bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo własnych informacji w ramach naszych usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Okres ten może zależeć od tego, do czego wykorzystujemy dane osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności. Jeśli dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne, zostaną usunięte lub zanonimizowane poprzez usunięcie wszystkich szczegółów umożliwiających identyfikację użytkownika.

Jednakże, jeśli będzie to konieczne, możemy zachować dane osobowe użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych, w celu archiwizacji w interesie publicznym, w celach naukowych, historycznych lub statystycznych.

Prywatność dzieci

Nie kierujemy żadnego z naszych produktów ani usług bezpośrednio do dzieci poniżej 13 roku życia i świadomie nie gromadzimy danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i/lub przetwarzane w miejscach, w których my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni posiadają swoje placówki.

Należy pamiętać, że w miejscach, w których przechowujemy, przetwarzamy lub przekazujemy dane osobowe, mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, w którym użytkownik pierwotnie przekazał te informacje. Jeśli przekażemy Twoje dane osobowe stronom trzecim w innych krajach:

(i) będziemy dokonywać tych transferów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa
(ii) będziemy chronić przekazane dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Prawa użytkownika i kontrola nad danymi osobowymi

Zawsze zachowujesz prawo do nieujawniania nam swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że może to mieć wpływ na Twoje doświadczenia związane z korzystaniem z naszej strony internetowej. Nie będziemy dyskryminować użytkownika z powodu korzystania z jakichkolwiek praw dotyczących jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik przekaże nam swoje dane osobowe, przyjmuje do wiadomości, że będziemy je gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Użytkownik zachowuje prawo do zażądania szczegółowych informacji na temat danych osobowych, które przechowujemy.

Jeśli otrzymamy dane osobowe od osoby trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności. Jeśli użytkownik jest osobą trzecią, która przekazuje nam dane osobowe innej osoby, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę tej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili zmienić zdanie. Zapewnimy użytkownikowi możliwość wypisania się z naszej bazy danych e-maili lub zrezygnowania z otrzymywania wiadomości. Należy pamiętać, że możemy być zmuszeni do zażądania od użytkownika określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość.

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu skorygowania wszelkich informacji, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Korzystanie z plików cookie

Używamy plików “cookie” do zbierania informacji o użytkownikach i ich aktywności na naszej stronie. Plik cookie to niewielka porcja danych, którą nasza witryna przechowuje na komputerze użytkownika i do której uzyskuje dostęp przy każdej wizycie, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny. Dzięki temu możemy zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony. Pomaga nam to w dostarczaniu użytkownikowi treści opartych na określonych przez niego preferencjach.

Ograniczenia naszej polityki

Nasza witryna może zawierać łącza do witryn zewnętrznych, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce

Według własnego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić aktualizacje naszych procesów biznesowych, bieżące dopuszczalne praktyki lub zmiany legislacyjne i regulacyjne. Jeśli zdecydujemy się na zmianę niniejszej polityki prywatności, zamieścimy zmiany tutaj, pod tym samym linkiem, za pomocą którego użytkownik uzyskał dostęp do niniejszej polityki prywatności.

Jeśli będzie to wymagane przez prawo, uzyskamy zgodę użytkownika lub umożliwimy mu wyrażenie zgody lub rezygnację z, odpowiednio, wszelkich nowych sposobów wykorzystania jego danych osobowych.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności można się z nami skontaktować, korzystając z następujących danych:

Dietyitrening.eu
[email protected]